Taula de codis de tecles 5250

Els codis AID (attention indicator) identifiquen la tecla de funció que s’ha premut en una terminal 5250.

La tecla premuda la trobarem a la posició 369 de la INFDS de l’arxiu de pantalla que volem monitoritzar.

AID Codes
AID key Mnemonic AID Code
Cmd 1 – 12 (cmd 1=x’31′, cmd12=x’3C’) QSN_F1 – QSN_F12 x’31′ – x’3C’
Selector Light Pen Auto Enter QSN_SLP x’3F’
Forward Edge Trigger Auto Enter QSN_FET x’50′
PA1 QSN_PA1 x’6C’
PA2 QSN_PA2 x’6E’
PA3 QSN_PA3 x’6B’
Cmd 13 – 24 (cmd 13=x’B1′, cmd24=x’BC’) QSN_F13 – QSN_F24 x’B1′ – x’BC’
Clear QSN_CLEAR x’BD’
Enter or Record Advance QSN_ENTER x’F1′
Help (not in error state) QSN_HELP x’F3′
Roll Down or Page Up QSN_ROLLDOWN or QSN_PAGEUP x’F4′
Roll Up or Page Down QSN_ROLLUP or QSN_PAGEDOWN x’F5′
Print QSN_PRINT x’F6′
Record Backspace QSN_RECBS x’F8′

 
Comments
 
Comments

No comments yet.

Leave a Reply