All posts tagged VMWare

Un dels problemes detectats en l’actualització a Karmic, la versió 9.10 d’Ubuntu, ha estat que la cònsola web del servidor de màquines virtuals VMWare no li funcionava correctament el ratolí, fent-la inpracticable.

Afegint aquestes instruccions a l’inici de l’arxiu ~/.mozilla/firefox/uc7qje8k.default/extensions/VMwareVMRC@vmware.com/plugins/lib/wrapper-gtk24.sh

#patch pel tema del ratolí
VMWARE_USE_SHIPPED_GTK='force'
export VMWARE_USE_SHIPPED_GTK="force"

Els problemes amb el teclat els solventarem afegint aquesta instrucció a l’arxiu ~/.vmware/config
xkeymap.noKeycodeMap = "TRUE"

virtualbox-logo

SoftCatalà ha alliberat la traducció al català de la darrera versió del VirtualBox a l’endemà de de sortir la versió ianki.

El Sun xVM VirtualBox (també conegut simplement com a VirtualBox) és un programa que permet la virtualització de sistemes operatius. Per virtualització de sistema operatiu s’entén la instal·lació d’un sistema operatiu dins d’un altre emulant un maquinari virtual. D’aquest manera podem, per exemple, tenir un Windows on treballem normalment (sistema amfitrió) i instal·lar un Linux virtual (sistema hoste) com si fos una aplicació més, tot i que el rendiment no és el mateix que si instal·lessim directament el Linux.

El VirtualBox es pot instal·lar sobre Windows, Linux, Mac OS X, OS/2 Warp, i Solaris. Com a sistemes hostes permet Windows, Linux, FreeBSD, OpenBSD, OS/2 Warp, i Solaris.

La versió que us oferim n’és la gratuïta per a un ús personal i d’avaluació. Per a entorns empresarials cal pagar una llicència o descarregar-se la versió lliure. Per a més informació i descàrrega en tots els sistemes operatius visiteu el seu lloc web.

VMWare

El lider del sector de la virtualització, VMWare ja fa temps que va alliberar gratuïtament la versió Server per a l’execucció de màquines virtuals. Amb aquesta petita how-to explicarem els procediments a realitzar per a la seva instal·lació en un Ubuntu Desktop 7.10.

Prepararem la màquina amb xinetd i els headers del kernel de la versió que tenim actualment. Cada cop que canviem de kernel, ho reinstal·larem i executarem l’script d’adaptació de VMWare.
apt-get install xinetd
apt-get install linux-headers-`uname -r`

És possible que sigui necessari també les build-essential, però aquest paquet és recomenable tenir-ho instal·lat de principi.

Per a Ubuntu Hardy 8.04 seguir aquestes instruccions.

Obtindrem del web oficial VMWare el número de sèrie a emprar i el paquet pròpiament VMware Server for Linux. TAR Binary.

Certifiquem que el que ens hem descarregat és el que ens ofereix la plana de VMWare amb el md5sum dins la carpeta on ens hem descarregat l’arxiu:
md5sum VMware-server-1.0.5-80187.tar.gz
161dcbe5af9bbd9834a86bf7c599903e VMware-server-1.0.5-80187.tar.gz

Prodecim a descomprimir l’arxiu
tar -vxzf VMware-server-1.0.5-80187.tar.gz

Accedim a la carpeta que ens ha creat i executem la instal·lació deixant totes les opcions per defecte. Al final ens demanarà el número de sèrie que ens han donat al registrar-nos:
cd vmware-server-distrib/
./vmware-install.pl

Per arrencar el VMWare Server, anirem al menú Aplicacions / Eines del sistema / VMWare Server Console i indicarem que volem connectar a localhost, i ja podrem crear les màquines de proves que necessitem.

Captura-Ubuntu606-neta-VMware-Server-Console-14

La vida és molt més fantàstica des de que la gent de VMWare va alliberar la versió server, i podem crear màquines virtuals (Virtual Machines) sense cost de llicència a la màquina servidora.

Una bona pràctica és tenir una màquina virtual ‘neta’ a modus de maqueta, i així que tenim necesitat, la copiem i treballem en aquesta nova.

La versió Workstation de VMWare, de pagament, te una comanda per a clonar màquines. Per a la versió Server, de franc, s’ha de fer un seguit d’accions manualment.

- Copiar la maqueta a la nova ubicació.
Primer de tot em d’assegurar-nos de no tenir cap SnapShot. Si en tenim cal esborrar-lo fent des de la Server Console menú VM/Snapshot/Remove Snapshot.
Al directori on tenim les màquines virtuals fem
cp -dpR Ubuntu606-neta/ 20070A000008
Això pot trigar una estona llarga segons la mida del disc de la maqueta. Per a una màquina amb un disc de 8GB triga uns 5 minuts.
En aquest cas el nom destí de la màquina virutal és el codi de pressupost, però evidentment podem posar el que més ens agradi.

- Canviar el nom del disc.
Un cop dins del directori destí, amb la utilitat vmware-diskmanager canviarem el nom dels arxius que composen el disc fent
vmware-vdiskmanager -n Ubuntu606-neta.vmdk 20070A000008.vmdk

- Canviar els arxius de configuració.
Canviarem el nom dels arxius de configuració, i amb la comanda sed modificarem el contingut.
mv Ubuntu606-neta.vmx 20070A000008.vmx
sed -i 's/Ubuntu606-neta/20070A000008/' 20070A000008.vmx

Ja tenim els arxius preparats.

Des de la consola del VMWare Server obrim la nova màquina al menú File/Open/Browse.
VMWare detectarà que s’ha fet una còpia i ens preguntarà si volem crear un nou identificador únic UUID. Premem el botó create.

Si tot va bé, que ha d’anar, ja tindrem una nova màquina imatge de la maqueta original totalment operativa.

Un cop loguinejats a la nova màquina, farem amb privilegis de root hostname 20070A000008
sed -i '/s/ubuntu606/20070A000008/' /etc/hosts
sed -i '/s/ubuntu606/20070A000008/' /etc/hostname
per caviar el nom del sistema acord a la nova màquina i rebotem amb
shutdown -r now