All posts tagged Programació

tpci_trends

L’índex Tiobe del febrer del 2011 ens mostra els llenguatges de programació més buscats a InterNet.

Si bé aquest índex és orientatiu sobre l’ús de llenguatges de programació, cal relativitzar que és un índex sobre la recerca a InterNet, no sobre l’ús del llenguatge. Així doncs el llenguatge per al que es fan més consultes és Java. Bé, si sumen C, C+ i C# guanyen de carrer.

El llenguatge de progamació RPG per a AS/400 puja de la posició 32 a la 20, formant part dels llenguatges de programació Top20 :-)

Python ha superat per primer cop PHP. Com deia, cal relativitzar-ho, tot l’exèrcit de programadors PHP que estem observant i fent cosetes en Python, necessitem cercar més sovint instruccions Python que no pas PHP, car que no tenim experiència en aquest llenguatge. És clar que aquest adelantament, marca tendència.

Podeu seguir l’informe pitjant aquí.

Captura-Quant-a-NetBeans

Arrel de tenir molts problemes a Corretgé.com amb l’Ecplipse PDT en un Windows 7 Professional 64 bits, hem decidit provar el NetBeans 6.9 que també permet editar PHP, que tanta get en parla.

Els problemes amb la màquina windows, inclos executant-se amb el modus de compatibilitat XP, han continuat amb el NetBeans, així que el problema no és de l’Eclipse, rau en la màquina java de Win7/64.

L’entorn ens ha semblat molt correcte, gestió de subversion de fàbrica, gestor de projectes i mega classes include… bàsicament tot el que ha de tenir un IDE PHP.

A més a més, com podeu veure a les pantalles copiades, l’editor està en català. Això sempre ajuda a pujar nota ;-)

Així que l’hem instal·lat a l’entorn de desenvolupament Linux i l’observarem durant un periode de temps raonable. Us tindrem informats.

Avui hem descobert que el mot i18n emprat per a indetificar la internacionalització de les aplicacions, és un numerònim.

Principalment els numerònims s’empren per abreviar paraules emprant el so dels números: a10 per Adéu, OS3 per Ostres, K7 per Cassette, etc…

També, i és el cas que ens ocupa, es pot formar un numerònim posant la primera lletra, un número i la darrera lletra. El número es correspon al número de lletres suprimides. Així doncs, i18n val per internationalization.

En alguns casos, es posen lletres de caixa alta o baixa, per a evitar confusions, per exemple L10n correspon a Localisation i així distingir fàcilment entre I/i i L/l.
Més info a la Wiki per numeronym.
objectrequestbrokerpattern

ZAJAJ és una adaptació de la gran biblioteca PAJAX que simplifica radicalment la utilització de mètodes de classes PHP des de JavaScript.

ZAJAJ estableix una comunicació entre el client i el servidor emprant la notació JSON que simplifica i agilitza la gestió de dades, en substitució de la comunicació via XML. És per aquesta raó que aquesta biblioteca es diu ZAJAJ enlloc de ZAJAX.

Per a gestionar JSON al servidor, emprarem el Zend Framework

La filosofia AJAX emprada es descriu en aquest flux:

Per a descarregar-vos aquesta biblioteca, només cal que us connecteu al repositori Subversion:
svn checkout http://zajaj.googlecode.com/svn/trunk/ zajaj

Trobareu una explicació de la demo en aquest enllaç wiki.

Està llicenciada sota GNU GPL v3.

De moment està en fase experimental, versió 0.3, si trobeu errors agraeïriem que els reportèssiu el més explicitament possible a aquest lloc.