All posts tagged Eclipse

En Eclipse, a cops, quan creem un nou projecte o l’importem d’un repositori Subversion, aquest és de tipus General. Quan un projecte és de tipus General, aquest no integra l’ajuda de les paraules clau PHP, ni de les nostres funcions i d’altris.

Per a passar un projecte General a un de PHP, tancarem aquest projecte a l’Eclipse i el que farem serà editar l’arxiu .project de l’arrel del projecte i substituir els apartats buildSpec i natures per aquest codi:
 <buildSpec>
  <buildCommand>
   <name>org.eclipse.php.core.PhpIncrementalProjectBuilder</name>
   <arguments>
   </arguments>
  </buildCommand>
  <buildCommand>
   <name>org.eclipse.php.core.ValidationManagerWrapper</name>

   <arguments>
   </arguments>
  </buildCommand>
 </buildSpec>
 <natures>
  <nature>org.eclipse.php.core.PHPNature</nature>
 </natures>

El proper cop que obrim el projecte ja podrem gaudir de les opcions d’autocompletació per a instruccions PHP i classes i mètodes pròpis o de tercers.

Per a poder depurar des d’Eclipse scripts PHP que s’executen en un servidor LAMP, caldrà seguir les següents pases.
Descarregarem el PDT server-debugger de la versió per a la plataforma que correspongui des de http://downloads.zend.com/pdt/server-debugger/
wget http://downloads.zend.com/pdt/server-debugger/ZendDebugger-5.2.14-linux-glibc23-i386.tar.gz i el descomprimim
tar -xzvf ZendDebugger-5.2.14-linux-glibc23-i386.tar.gz
Copiem la llibreria per a la versió que ens ocupi, 5.2 si hem instal·lat php5 via apt-get, al directori on es guarden les llibreries php:
sudo cp ZendDebugger-5.2.14-linux-glibc23-i386/5_2_x_comp/ZendDebugger.so /usr/lib/php5/20060613+lfs/
Modifiquem el /etc/php5/apache2/php.ini i afegim aquestes instruccions:
# Afegit Zend Debugger
zend_extension=/usr/lib/php5/20060613+lfs/ZendDebugger.so
zend_debugger.allow_hosts=127.0.0.1
zend_debugger.expose_remotely=always

Finalment copiem l’arxiu dummy.php a l’arrel del servidor web
cp ZendDebugger-5.2.14-linux-glibc23-i386/dummy.php /var/www/

I rebotem el servidor Apache.
sudo /etc/init.d/apache2 restart

A la part d’Eclipse, anirem a Window/Preferences/PHP/Debug/Installed Debugger i canviarem la configuració de Zend Debugger indicat Client Host/IP la IP de loopback 127.0.0.1 i la de la màquina de programació en el cas de ser fixe separades per comes.

Si emprem Eclipse a diari, aviat ens adonarem que la memòria assignada per omissió és massa justa si treballem amb projectes grans.
Per evitar el fatídic Out of Memory a Eclipse, el que cal és modificar l’arxiu /opt/eclipse/eclipse.ini i modificar o afegir aquestes instruccions
-Xms256m
-Xmx1024m

-Xms estableix la mida inicial de la pila Java i -Xmx la mida màxima. Aquests paràmetres han de ser coherents amb la configuració de la màquina on s’executa.

Screenshot-Resource-zajaj-sample-zTest.class.php-Eclipse-Platform-

Per a integrar el control de versions Subversion a l’entorn de programació Eclipse instal·larem un plugin anomenat Subclipse.

Primer de tot ens assegurarem que a la màquina de desenvolupament tenim el subversion i les llibreries JavaHL instal·lades:
sudo apt-get install subversion libsvn-java libsvn-dev

Un cop instal·lades, obrirem Eclipse i al menú Help / Software Updates / Find and Install indicarem Search for new features to install.

Afegirem un nou lloc remot pitjant New Remote Site
Name Subclipse 1.4
URL http://subclipse.tigris.org/update_1.4.x

Seleccionem unicament aquest repositori i tirem endavant. Triarem tots els plugins que es puguin instal·lar, com a mínim:
Subclipse 1.4.3
Subversion Client Adapter 1.5.1
Subversion Native Library Adapter (JavaHL) 1.5.1.1
Subversion pure Java SVNKit

Quan ens demani de reiniciar l’Eclipse ho fem, i a tots els projectes que estiguin sota control de versió visualitzarem als seus arxius la data i persona que va fer la darrera modificació. Fent click al botó de la dreta del ratolí, sota el menú Team podrem remenar subversion.


Per a incloure un projecte des de zero farem:
File / New / Other / SVN / Checkout Projects from SVN

Create a repositorie location: http://zajaj.googlecode.com/svn/trunk/

Triem l’arrel com a Folder to be checked out i pitgem Finish.

Screenshot-PHP-zajaj-zajaj.class.php-Eclipse-Platform-

Des de la darrera versió del PDT per a Eclipse, aquest entorn de desenvolupament està guanyant molts punts per a esdevenir de referència també entre els programadors PHP. De fet la darrera versió del Zend Studio es basa en Eclipse, i la mateixa Zend ha participat en la creació del PDT, l’opció gratuita.

La instal·lació es ben senzilla, descarreguem la darrera versió estable d’aquesta plana, la descomprimim i la movem a la carpeta /opt

Cal tenir el Java Runtime Environment, si no el tenim ja, farem:
sudo apt-get install sun-java6-jre sun-java6-plugin

Afegim el punt de menú seguint aquestes instruccions i ja tenim l’entorn de programació PHP totalment operatiu: