All posts tagged AbanQ

logo_large

A Corretgé.com hem decidit implementar el gestor de projectes dotProject 2.1.2 i adaptar-lo a les nostres necessitats.
El primer que farem serà que el llistat de companyies del dotProject es correspongui amb la relació de clients de l’AbanQ i així evitar haver d’entrar les fitxes a les dues aplicacions:
Prèvia còpia de seguretat de les dades, arrenquem el MySQL i emprem la base de dades on tenim el dotProject i esborrem la taula companies:
drop table companies

I procedim a la creació de la vista basada en les dades de client de l’AbanQ que tenim en aquest cas a la base de dades crtfaclux. A la relació de clients d’AbanQ també ha d’existir la nostra pròpia empresa, que identificarem com de tipus 6, Interna, que la detectem pel NIF:
create view companies as
select c.codcliente as company_id,
0 as company_module,
convert(c.nombre USING utf8) as company_name,
c.telefono1 as company_phone1,
c.telefono2 as company_phone2,
c.fax as company_fax,
convert(d.direccion USING utf8) as company_address1,
convert(d.provincia USING utf8) as company_address2,
convert(d.ciudad USING utf8) as company_city,
d.codpais as company_state,
d.codpostal as company_zip,
substring_index(c.email, '@', -1) as company_primary_url,
1 as company_owner,
convert(c.nombrecomercial USING utf8) as company_description,
CASE c.cifnif
when 'B17803586' then 6
else 1
end as company_type,
c.email as company_email,
convert(c.contacto USING utf8) as company_custom
from crtfaclux.clientes c
left join crtfaclux.dirclientes d on c.codcliente = d.codcliente and d.domfacturacion = 1

Si accedim al llistat de companyies de dotProject trobarem integrades tots els nostres clients, assigants com a owner de la companyia l’administrador del dotProject. Aquest camp no es pot canviar. Si es necessita canviar dades, el que haurem de fer és integrar-les de manera periòdica i no pas crear una vista.

Captura-Empresa-5B-Exercici-2008-5D

AbanQ, antigament Facturalux és un programari de comptabilitat i facturació OpenSource executable en entorns Linux, Mac OS/X i Windows. Per a instal·lar-ho cal descarregar la darrera versió des del web del fabricant i descomprimir-ho en una carpeta temporal.

Per a instal·lar AbanQ a Ubuntu Hardy 8.04, cal tenir instal·lades prèviament les llibreries gtk i c++ fent
sudo apt-get install libgtk1.2 libstdc++5

Executarem amb privilegis de root l’script d’instal·lació:
sudo ./abanq-2.2.x86.Linux.bin.run que ens deixarà el producte a /usr/local/facturalux-lite
Executant des d’una terminal la comanda fllite o des del menú Aplicacions/Altres/AbanQ accedirem a la pantalla de configuració de la base de dades. És recomenable instal·lar-ho en un servidor MySQL i així poder accedir des de qualsevol màquina i pels nostres scripts PHP de reporting de dades.

El primer cop que s’instal·la AbanQ s’ha de carregar tots els mòduls i fer les modificacions dels formularis. Aquestes modificacions queden registrades a la base de dades, així que tots els ordinadors que es connectin contra aquesta base de dades ja disposaran dels formularis actualitzats.

En connectar-nos a AbanQ, actualment dona un avís si el servidor és mySql5, però l’aplicació funciona correctament. El 30 de setembre sortirà una versió preparada per aquesta versió de mySql.

També hi ha un problema amb els accents que sol·lucionarem de la següent manera situant-nos a /usr/local/facturalux-lite:
sudo mv fllite fllite.bak
sudo vim fllite

Indicant aquestes línies de codi
#! /bin/bash
LANG=ca_ES.ISO-8859-1 /usr/local/facturalux-lite/bin/fllite

Per a que aquest canvi sigui general, farem:
sudo chmod ugo+x fllite
sudo rm /usr/bin/fllite
sudo ln -s /usr/local/facturalux-lite/fllite /usr/bin/fllite

I modificarem el punt de menú per a que surti a l’apartat d’Oficina i cridi aquest nostre script:
sudo vim /usr/share/applications/fllite.desktop
que quedarà així:
[Desktop Entry]
Encoding=UTF-8
Name=AbanQ
Comment=
Exec=/usr/local/facturalux-lite/fllite
Icon=/usr/local/facturalux-lite/icon.xpm
Terminal=0
Type=Application
Categories=Application;Office;