All posts in Mac

La manera d’allargar la vida del trackpad a l’hora d’arrossegar arxius al Finder o tabThree-Finger-Drag-OS-X-El-Capitans al Chrome és habilitant el gest d’arrossegar amb tres dits.

Anem a Preferències del Sistema / Accesibilitat / Mouse / Trackpad Options / Enable draggin / three finger drag.

El teu trackpad i la teva butxaca t’ho agreïran.

El problema rau que VirtualBox empra StartUp Items per arrencar processos de sistema de VirtualBox i aquesta opció ha estat deshabilitada a Mavericks.

Per sol·lucionar-ho de mentre VirtualBox treu una nova versió, caldrà executar des del terminal:

sudo /Library/StartupItems/VirtualBox/VirtualBox restart

Val a dir que els StartUp Items estaven deprecated des de la 10.4, molt abans de la primera versió de VirtualBox per a Mac.

Developer Tools

⌥-⌘-I Opens Developer Tools.
⌥-⌘-J Opens Developers Tools and bring focus to the Console.
⌥-⌘-C Toggle Inspect Element mode.

Tab and window shortcuts

⌘-N Opens a new window.
⌘-T Opens a new tab.
⌘--N Opens a new window in incognito mode.
Press ⌘-O, then select file. Opens a file from your computer in Google Chrome.
Press and click a link. Or click a link with your middle mouse button (or mousewheel). Opens the link in a new tab in the background .
Press ⌘- and click a link. Or press and click a link with your middle mouse button (or mousewheel). Opens the link in a new tab and switches to the newly opened tab.
Press and click a link. Opens the link in a new window.
⌘--T Reopens the last tab you’ve closed. Google Chrome remembers the last 10 tabs you’ve closed.
Drag a tab out of the tab strip. Opens the tab in a new window.
Drag a tab out of the tab strip and into an existing window. Opens the tab in the existing window.
Press ⌘- and the right arrow together. Switches to the next tab.
Press ⌘- and the left arrow together. Switches to the previous tab.
⌘-W Closes the current tab or pop-up.
⌘--W Closes the current window.
Click and hold either the Back or Forward arrow in the browser toolbar. Displays your browsing history in the tab.
Press or ⌘-[ Goes to the previous page in your browsing history for the tab.
Press - or ⌘-] Goes to the next page in your browsing history for the tab.
Press while clicking the + button in the top left corner of the window. Maximizes the window.
⌘-M Minimizes the window.
⌘-H Hides Google Chrome.
⌘-⌥-H Hides all other windows.
⌘-Q Closes Google Chrome.

Google Chrome feature shortcuts

⌘--B Toggles the bookmarks bar on and off.
⌘-⌥-B Opens the bookmark manager.
⌘-, Opens the Preferences dialog.
⌘-Y Opens the History page.
⌘--J Opens the Downloads page.
⌘-- Opens the Clear Browsing Data dialog.
⌘--M Switch between multiple users.

Address bar shortcuts

Use the following shortcuts in the address bar:

Type a search term, then press . Performs a search using your default search engine.
Type a search engine keyword, press Space, type a search term, and press . Performs a search using the search engine associated with the keyword.
Begin typing a search engine URL, press when prompted, type a search term, and press . Performs a search using the search engine associated with the URL.
Type a URL, then press ⌘-. Opens the URL in a new background tab.
⌘-L Highlights the URL.
⌘-⌥-F Places a ‘?’ in the address bar. Type a search term after the question mark to perform a search using your default search engine.
Press and the left arrow together. Moves your cursor to the preceding key term in the address bar
Press and the right arrow together. Moves your cursor to the next key term in the address bar
Press - and the left arrow together. Highlights the preceding key term in the address bar
Press - and the right arrow together. Highlights the next key term in the address bar
⌘- Deletes the key term that precedes your cursor in the address bar
Select an entry in the address bar drop-down menu with your keyboard arrows, then press-Fn-. Deletes the entry from your browsing history, if possible.
Press Page Up or Page Down in the addess bar menu. Selects the previous or next entry in the menu.


Webpage shortcuts

⌘-P Prints your current page.
⌘--P Opens the Page Setup dialog.
⌘-S Saves your current page.
⌘--I Emails your current page.
⌘-R Reloads your current page.
⌘-, Stops loading of your current page.
⌘-F Opens the find bar.
⌘-G Finds the next match for your input in the find bar.
⌘--G or - Finds the previous match for your input in the find bar.
⌘-E Uses selection for find
⌘-J Jumps to selection
⌘-⌥-I Opens Developer Tools.
⌘-⌥-J Opens the JavaScript Console.
⌘-⌥-U Opens the source of your current page.
Press and click a link. Downloads the target of the link.
Drag a link to the bookmarks bar. Saves the link as a bookmark.
⌘-D Saves your current webpage as a bookmark.
⌘--D Saves all open tabs as bookmarks in a new folder.
⌘--F Opens your page in full-screen mode. Press ⌘--Fagain to exit full-screen.
⌘-+ Enlarges everything on the page.
⌘ and - Makes everything on the page smaller.
⌘-0 Returns everything on the page to normal size.
⌘--H Opens your home page in your current tab.
Space bar Scrolls down the web page.
⌘-⌥-F Searches the web.

Text shortcuts

⌘-C Copies highlighted content to the clipboard.
⌘-⌥-C Copies the URL of the page you’re viewing to the clipboard.
⌘-V Pastes content from the clipboard.
⌘--⌥-V Pastes content without source formatting.
⌘-X or - Deletes the highlighted content and copies it to the clipboard.
⌘-Z Reverts your last action.
⌘--Z Repeats your last action.
⌘-X Deletes highlighted content and saves it to your clipboard (cut).
⌘-A Selects all the text on your current page.
⌘-: Opens the Spelling and Grammar dialog.
⌘-; Checks your current page for spelling and grammar